Zásady ochrany osobných údajov

KTO SME
Ewopharma spol. s.r.o. je farmaceutická spoločnosť  pôsobiaca na území Slovenska.
Ewopharma spol. s r.o. je členom skupiny Ewopharma, ktorá podlieha riadeniu švajčiarskej spoločnosti Ewopharma AG.

Adresa spoločnosti: je Ewopharma spol. s r.o., Prokopa Veľkého 52, 811 04 Bratislava.
Kontaktné údaje spoločnosti: info@ewopharma.sk, tel.: +421 2 5479 3508

Našou zákonnou povinnosťou podľa čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je informovať Vás o spracovaní osobných údajov v našej spoločnosti. Prosím, prečítajte si nižšie uvedený text.


KEDY SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

 • Na základe zmluvy ktorú máme s Vami uzavretú.
 • Ak ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie zo strany Ewopharma spol. s r.o. voči zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a plnenie povinností dané príslušnými zákonmi.
 • Na základe oprávneného záujmu môžu byť Vaše osobné údaje uchovávané v Ewopharma spol. s r.o. počas lehôt určených osobitnými právnymi predpismi.
 • Pri plnení zákonnej povinnosti farmaceutickej spoločnosti pre účely vymedzené Zákonom 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach pri spracovaní Hlásení o nežiaducich účinkoch liekov. Ak nám oznamujete svoje osobné údaje v súvislosti s Vašou osobnou skúsenosťou s naším produktom prostredníctvom našich web stránok, budú Vaše osobné údaje použité pre účel dohľadu nad bezpečnosťou liekov v zmysle citovaného zákona.
 • Na základe Vami udeleného súhlasu pre konkrétny účel spracovania.


PRENOS ÚDAJOV MIMO Ewopharma spol. s.r.o.

V prípade nutnosti prenosu Vašich osobných údajov mimo Ewopharma spol. s r.o. v rámci Európskej Únie (EÚ) alebo mimo EÚ zabezpečíme, aby Vaše osobné údaje mali rovnakú úroveň ochrany ako v Ewopharma spol. s r.o.


AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Vaše údaje uchovávame zabezpečeným spôsobom v elektronickej alebo papierovej podobe.
V prípade, že osobné údaje získame od Vás na základe Vášho súhlasu, budú Vaše osobné údaje uchovávané len po dobu platnosti tohto súhlasu.
Ak osobné údaje spracujeme v rámci zmluvného vzťahu, budeme ich uchovávať počas trvania zmluvy a následne v rámci lehôt určených osobitnými právnymi predpismi.
Pre všetky ostatné prípady platí, že údaje budeme uchovávať len počas nevyhnutne potrebnej doby v rámci plnenia účelu, pre ktorý boli údaje získané.


VAŠE PRÁVA
Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracované spoločnosťou Ewopharma spol. s r.o., má právo:

 • obdržať informácie o spracovaní jej osobných údajov;
 • obdržať prístup kosobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravusvojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazaniesvojich osobných údajov, ak už nie sú potrebné, alebo ak je ich spracovanie nezákonné;
 • namietaťproti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzeniespracovania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • obdržať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte;
 • odvolať svoj súhlas, ak bol súhlas udelený;
 • podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR;
 • na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že spracovanie jej osobných údajov je v rozpore právnymi predpismi;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť v súvislosti s ochranou a spracovaním jej osobných údajov písomne na adrese: Ewopharma spol s r.o., Prokopa Veľkého 52, 811 04 Bratislava, alebo elektronicky na adrese: info@ewopharma.sk, alebo telefonicky na čísle: +421 2 5479 3508.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POUŽÍVANÍ  WEBOVÝCH STRÁNOK ZRIADENÝCH SPOLOČNOSŤOU EWOPHARMA

Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie na webových stránkach 
Súbory cookie
Aby sme zlepšili funkčnosť našej stránky, ukladáme do internetového prehliadača na Vašom zariadení malé textové súbory, tzv. „cookie súbory“. Je to bežná prax väčšiny webových stránok.

Na čo súbory cookie slúžia
Súbory cookie pomáhajú uložiť nastavenia a preferencie užívateľa (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma, a pod.), aby pri následnej opakovanej návšteve stránky užívateľom použila stránka jeho nastavenia a predvoľby. Ďalej slúžia na zlepšenie funkčnosti stránky a jej služieb, a zabezpečenie jej správneho fungovania.

Ako používame súbory cookie
Táto stránka používa súbory cookie na zapamätanie si užívateľských nastavení pre lepšie prispôsobenie obsahu stránky, pre nevyhnutnú funkcionalitu a na analýzu návštevnosti stránky pomocou služby Google Analytics a systému WordPress. Všetky zaznamenané údaje sú anonymné - Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa o užívateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje a ani údaje, ktoré by mohli viesť k jeho identifikácii. Tieto údaje využívame len na štatistické, technické a marketingové účely.

Kontrola súborov cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo mazať podľa Vášho uváženia. Viac sa dozviete na stránke www.aboutcookies.org. Všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení môžete zmazať a väčšinu prehliadačov internetu môžete nastaviť tak, aby ste im zakázali automatické ukladanie cookie. Potom však budete pravdepodobne musieť pri každej návšteve stránky ručne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia mať plnú funkcionalitu.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho prehliadača internetu. Väčšina prehliadačov súbory cookie v základnom nastavení ukladá automaticky. Pre zmenu automatického ukladania je potrebné zmeniť nastavenie.
Hoci sme prijali bezpečnostné opatrenia, nemôžeme zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré odošlete prostredníctvom elektronickej pošty (E-mail) alebo cez Internet. Poskytovanie údajov prostredníctvom týchto komunikačných prostriedkov prebieha na vlastné riziko, pretože žiadny internetový prenos nie je 100% bezpečný a bezporuchový. Mali by ste venovať zvýšenú pozornosť rozhodovaniu o tom, aké informácie nám poskytnete, pošlete alebo uverejníte na našich webových stránkach.

 

WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN
Prostredníctvom našich internetových stránok môžete získať prístup k webovým stránkam tretích strán (iné webové stránky). Ewopharma spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov na iných webových stránkach (webové stránky tretích strán).
V prípade používania a návštevy sociálnych sietí si vždy skontrolujte úroveň zabezpečenia svojho zariadenia.